bijensteek

Bijensteken voorkomen en behandelen

Bijen zijn in principe erg vredelievend. Ze steken alleen als ze zich bedreigd voelen. Het zijn in de eerste plaats de wachter bijen die steken. Deze bijen hebben als taak dit hun bijenvolkje maximaal te beschermen. Een bijensteek is meestal erg onschuldig. In sommige gevallen doet zich echter een allergische reactie voor en dat is een snelle medische tussenkomst noodzakelijk. Een steek van een bij mag dan erg onschuldig zijn, pijnlijk is ze zeker ook. Als een bij steekt voel je onmiddellijk een stekende, kloppende en erg branderige pijn. Vrijwel gelijktijdig ontstaan irritatieverschijnselen. De huid op de plaats van de bijensteek wordt dik en rood. Lees “bijensteek” verder